top of page

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

ЯНУАРИ 2023

“От Пиргос до Константинопол” – ново издание на деветте разговора с Георги Каприев

понеделник, 16 януари от 19:00 ч.

 

Животът не може да бъде сбран между кориците на книга. Отговорността тук е на Митко Новков. Той пита, води и пренасочва. Разказва се едно, а много други съществени събития и лица остават неспоменати...

 


Светът на нашите спомени не съвпада точно със света, за който си спомняме. Претенцията за абсолютна историческа истина е недопустима. А при възпроизводство на събития чрез лична памет е съвършено изключена. Ето защо, любезни читателю, не приемай нищо тук на вяра! Моля те, проверявай!

 

Екип: Мария Статулова, инж. Георги Колчаков, д-р Митко Новков, проф. дфн Цочо Бояджиев, проф. дфн Олег Георгиев, проф. дсн дпн Георги Димитров, проф. дфн Георги Каприев

 

Ще бъде показан откъс от филма "Homo spiritualis и около него" на Антоанета Бачурова, Владимир Люцканов и Кирил Проданов.

 

Представяне на книгата по БНТ:

https://bnt.bg/news/ot-pirgos-do-konstantinopol-novo-izdanie-na-devette-razgovora-s-georgi-kapriev-v334829-313112news.html

bottom of page