ИЗЛОЖБА

.jpg

ЯТО
изложба – (авторски) рисунки птици
НЕВЕН

1-ви декември 2021г.
Фоайето на Сити Марк Арт Център
София, бул. “Янко Сакъзов” № 30

Основен обект и образ в изкуството, представено в проекта „ЯТО“, е птицата като символ на свободата и волността. Това са понятията, на които търся форма и интерпретация. Експресивността на техниката на акварела и работата с туш ми помагат да постигна една образност в рисунките си, която изследва птиците като изразителни персонажи и характери.
Самите те са много разпознаваеми и одухотворени…дори лични. Настроенията от живота са представени чрез цяло ято птици, в много от които, голяма част от посетителите ще припознаят конкретно някого, а може
би дори и себе си.
Всички произведения заедно формират едно голямо ЯТО, съвкупност от различни идеи, творчество и преживявания.
Всяка малка птица има своето място в ятото...

...намирам своето място в общото ято...

Картинна галерия

Видео галерия